Loading...

Група хора, събрани да вършат сърцато определен вид работа. Да решаваме казуси и да се справяме с трудности. Всеки един от нас има ярка индивидуалност, има своите особености. Но заедно сме колектив, устойчив на напрежение и сътресения. Екипът на VAS

Голямото семейство на