Loading...

ИЗГЛЕД

ФИЛТРИРАЙ

Капачка за челна дъска, поцинкована ламарина
5.90 лв/м.
Капачка за челна дъска, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Капачка за челна дъска, цвят по RAL
6.60 лв/м.
Капачка за челна дъска, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Капачка за челна дъска, титан-цинк
19.35 лв/м.
Капачка за челна дъска, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Капачка за челна дъска, медна ламарина
29.40 лв/м.
Капачка за челна дъска, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Капачка за челна дъска, специални цветове и имитации
6.90 лв/м.
Капачка за челна дъска,  специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Профил за странична челна дъска - 2А, поцинкована ламарина
6.25 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2А, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Профил за странична челна дъска - 2А, цвят по RAL
7.10 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2А, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Профил за странична челна дъска - 2А, титан-цинк
23.40 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2А, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Профил за странична челна дъска - 2А, медна ламарина
36.50 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2А, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Профил за странична челна дъска - 2А, специални цветове и имитации
7.50 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2А, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Профил за странична челна дъска - 2B, поцинкована ламарина
7.90 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2B, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Профил за странична челна дъска - 2B, цвят по RAL
9.10 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2B, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Профил за странична челна дъска - 2B, титан-цинк
32.45 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2B, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Профил за странична челна дъска - 2B, медна ламарина
51.50 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2B, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Профил за странична челна дъска - 2B, специални цветове и имитации
9.60 лв/м.
Профил за странична челна дъска - 2B, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Използва се когато челната дъска не надстърча над равнината на покривното покритие. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, поцинкована ламарина
6.25 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, поцинкована ламарина
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, цвят по RAL
7.10 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, цвят по RAL
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, титан-цинк
23.40 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, титан-цинк
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, медна ламарина
36.50 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, медна ламарина
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, специални цветове и имитации
7.50 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3А, специални цветове и имитации
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, поцинкована ламарина
7.10 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, поцинкована ламарина
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Уголемени размери, сравнено с профил 3A. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, цвят по RAL
8.10 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, цвят по RAL
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Уголемени размери, сравнено с профил 3A. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, титан-цинк
27.90 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, титан-цинк
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Уголемени размери, сравнено с профил 3A. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, медна ламарина
44.00 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, медна ламарина
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Уголемени размери, сравнено с профил 3A. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, специални цветове и имитации
8.50 лв/м.
Отделящ профил (заменящ улук) - 3B, специални цветове и имитации
Откапващ окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива външната част на страничната челната дъска. Уголемени размери, сравнено с профил 3A. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на челната дъска. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, поцинкована ламарина
6.80 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, цвят по RAL
7.60 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, титан цинк VMZinc, титан-цинк
23.90 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, титан цинк VMZinc, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, медна ламарина
36.90 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, специални цветове и имитации
8.00 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6А, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, поцинкована ламарина
8.40 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с перо, което закрива челната дъска. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, цвят по RAL
9.60 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, титан цинк VMZinc, титан-цинк
32.95 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, титан цинк VMZinc, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, медна ламарина
44.40 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, специални цветове и имитации
10.15 лв/м.
Профил за обличане на странична челна дъска - 6B, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив, който покрива горния хоризонтал на страничната челната дъска. Завършва с вулц. Използва се когато лицето на челната дъска трябва да остане открито и видимо. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Шорц за бордова обшивка, поцинкована ламарина
6.25 лв/м.
Шорц за бордова обшивка, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за бордова обшивка. Служи за връзка между шапка за борд и фасаден финиш. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на бордовия капак и я дистанцира от фасадата. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шорц за бордова обшивка, цвят по RAL
7.10 лв/м.
Шорц за бордова обшивка,  цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за бордова обшивка. Служи за връзка между шапка за борд и фасаден финиш. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на бордовия капак и я дистанцира от фасадата. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Шорц за бордова обшивка, титан-цинк
23.40 лв/м.
Шорц за бордова обшивка, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за бордова обшивка. Служи за връзка между шапка за борд и фасаден финиш. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на бордовия капак и я дистанцира от фасадата. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Шорц за бордова обшивка, медна ламарина
36.50 лв/м.
Шорц за бордова обшивка, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за бордова обшивка. Служи за връзка между шапка за борд и фасаден финиш. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на бордовия капак и я дистанцира от фасадата. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шорц за бордова обшивка, специални цветове и имитации
7.50 лв/м.
Шорц за бордова обшивка, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за бордова обшивка. Служи за връзка между шапка за борд и фасаден финиш. Отделя гравитачно дъждовната капка от повърхността на бордовия капак и я дистанцира от фасадата. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Надулучна пола, поцинкована ламарина
4.70 лв/м.
Надулучна пола, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив. Служи за връзка между покривно покритие и улука. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Надулучна пола, цвят по RAL
5.60 лв/м.
Надулучна пола, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив. Служи за връзка между покривно покритие и улука. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Надулучна пола, титан-цинк
21.90 лв/м.
Надулучна пола, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив. Служи за връзка между покривно покритие и улука. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Надулучна пола, медна ламарина
34.90 лв/м.
Надулучна пола, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив. Служи за връзка между покривно покритие и улука. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Надулучна пола, ламарина 0,6 мм, специални цветове и имитации
6.00 лв/м.
Надулучна пола, ламарина 0,6 мм, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив. Служи за връзка между покривно покритие и улука. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., поцинкована ламарина
13.00 лв/м.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Предварително оформените прорезите за ребрата на изолационните панели позволяват профила да следва контура на покрива. Необходими са два огледални елемента, за да се оформи билото. В едната от дългите си страни профилите завършват с сегментно рондиране с постоянен радиус. Тази обработка позволява комплект от два профила да оформи било при всякакви наклони на ската. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., цвят по RAL
14.60 лв/м.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Предварително оформените прорезите за ребрата на изолационните панели позволяват профила да следва контура на покрива. Необходими са два огледални елемента, за да се оформи билото. В едната от дългите си страни профилите завършват с сегментно рондиране с постоянен радиус. Тази обработка позволява комплект от два профила да оформи било при всякакви наклони на ската. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., медна ламарина
69.30 лв/м.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Предварително оформените прорезите за ребрата на изолационните панели позволяват профила да следва контура на покрива. Необходими са два огледални елемента, за да се оформи билото. В едната от дългите си страни профилите завършват с сегментно рондиране с постоянен радиус. Тази обработка позволява комплект от два профила да оформи било при всякакви наклони на ската. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., специални цветове и имитации
15.30 лв/м.
Колмо/Билен елемент, прорязан по вълните, за термопанел, 3,18 м., специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Предварително оформените прорезите за ребрата на изолационните панели позволяват профила да следва контура на покрива. Необходими са два огледални елемента, за да се оформи билото. В едната от дългите си страни профилите завършват с сегментно рондиране с постоянен радиус. Тази обработка позволява комплект от два профила да оформи било при всякакви наклони на ската. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., поцинкована ламарина
По запитване
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Инсталира се върху челата на покривните панели, като контурите на профила следват тези на среза на панела. Така откритият полиуретан се защитава от разрушителните UV слънчеви лъчи. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., цвят по RAL
13.00 лв/бр.
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Инсталира се върху челата на покривните панели, като контурите на профила следват тези на среза на панела. Така откритият полиуретан се защитава от разрушителните UV слънчеви лъчи. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., медна ламарина
По запитване
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Инсталира се върху челата на покривните панели, като контурите на профила следват тези на среза на панела. Така откритият полиуретан се защитава от разрушителните UV слънчеви лъчи. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., специални цветове и имитации
15.00 лв/бр.
Челна капачка за термопанел, 1,05 м., специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за скатен покрив от термопанели. Инсталира се върху челата на покривните панели, като контурите на профила следват тези на среза на панела. Така откритият полиуретан се защитава от разрушителните UV слънчеви лъчи. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Коминна обшивка, под керемида, поцинкована ламарина
8.21 лв/м.
Коминна обшивка, под керемида, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин по наклона на ската. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Коминна обшивка, под керемида, цвят по RAL
9.59 лв/м.
Коминна обшивка, под керемида, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин по наклона на ската. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Коминна обшивка, под керемида, медна ламарина
58.62 лв/м.
Коминна обшивка, под керемида, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин по наклона на ската. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Коминна обшивка, под керемида, ламарина 0,6 мм, специални цветове и имитации
10.23 лв/м.
Коминна обшивка, под керемида, ламарина 0,6 мм, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин по наклона на ската. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Коминна обшивка, над керемида, поцинкована ламарина
По запитване
Коминна обшивка, над керемида, поцинкована ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин напречно на наклона на ската на покрива. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Коминна обшивка, над керемида, цвят по RAL
9.59 лв/м.
Коминна обшивка, над керемида, цвят по RAL
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин напречно на наклона на ската на покрива. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Коминна обшивка, над керемида, титан-цинк
36.49 лв/м.
Коминна обшивка, над керемида, титан-цинк
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин напречно на наклона на ската на покрива. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Коминна обшивка, над керемида, медна ламарина
58.62 лв/м.
Коминна обшивка, над керемида, медна ламарина
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин напречно на наклона на ската на покрива. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Коминна обшивка, над керемида, специални цветове и имитации
10.23 лв/м.
Коминна обшивка, над керемида, специални цветове и имитации
Окомплектовъчен линеен профил за обшиване на комин по наклона на ската. Може да се използва и като калканна обшивка. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Завършващ профил лайсна EUROVENT, 60 мм х 2 м, цвят по RAL
6.90 лв/бр.
Завършващ профил лайсна EUROVENT, 60 мм х 2 м, цвят по RAL
Лайсна от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL. Използва се за завършване на самозалепваща се лента към стени комини.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 20-40 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
152.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 20-40 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 20-40 см, медна ламарина
658.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 20-40 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 41-60 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
159.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 41-60 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 41-60 см, медна ламарина
671.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 41-60 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 61-80 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
166.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 61-80 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 61-80 см, медна ламарина
683.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 61-80 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
173.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 81-100 см, медна ламарина
699.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 81-100 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
184.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 101-120 см, медна ламарина
745.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 101-120 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
200.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 121-140 см, медна ламарина
766.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 121-140 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
207.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 141-160 см, медна ламарина
779.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х 141-160 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
221.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х над 161 см, медна ламарина
829.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 20-40 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 41-60 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
166.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 41-60 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 41-60 см, медна ламарина
683.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 41-60 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 61-80 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
173.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 61-80 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 61-80 см, медна ламарина
699.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 61-80 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
184.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 81-100 см, медна ламарина
745.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 81-100 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
200.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 101-120 см, медна ламарина
766.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 101-120 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
207.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 121-140 см, медна ламарина
779.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 121-140 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
221.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 141-160 см, медна ламарина
829.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х 141-160 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
239.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х над 161 см, медна ламарина
889.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 41-60 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 61-80 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
184.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 61-80 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 61-80 см, медна ламарина
745.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 61-80 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
200.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 81-100 см, медна ламарина
766.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 81-100 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
207.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 101-120 см, медна ламарина
779.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 101-120 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
221.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 121-140 см, медна ламарина
829.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 121-140 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
239.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 141-160 см, медна ламарина
889.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х 141-160 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
255.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х над 161 см, медна ламарина
1,019.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 61-80 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
255.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 81-100 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 81-100 см, медна ламарина
779.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 81-100 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
262.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 101-120 см, медна ламарина
829.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 101-120 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
276.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 121-140 см, медна ламарина
889.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 121-140 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
290.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 141-160 см, медна ламарина
1,019.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х 141-160 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
304.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х над 161 см, медна ламарина
1,113.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 81-100 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
276.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 101-120 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 101-120 см, медна ламарина
889.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 101-120 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
290.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 121-140 см, медна ламарина
1,019.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 121-140 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
304.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 141-160 см, медна ламарина
1,113.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х 141-160 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
317.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х над 161 см, медна ламарина
1,202.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 101-120 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
297.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 121-140 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 121-140 см, медна ламарина
1,113.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 121-140 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
317.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 141-160 см, медна ламарина
1,202.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х 141-160 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
345.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х над 161 см, медна ламарина
1,278.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 121-140 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
331.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х 141-160 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х 141-160 см, медна ламарина
1,278.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х 141-160 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
359.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х над 161 см, медна ламарина
1,373.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, 141-160 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Шапка коминна, четирискатна, над 161 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
400.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, над 161 х над 161 см, поцинкована ламарина, ламарина с полиестерно покритие
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Шапка коминна, четирискатна, над 161 х над 161 см, медна ламарина
1,455.00 лв/бр.
Шапка коминна, четирискатна, над 161 х над 161 см, медна ламарина
Декоративен покривен елемент за завършване на коминни тела или отвори за вентилационни отдушници. Четири ската, събрани в било на върха. Широка периферия, за да се отича и откапва водата извън коминния отвор. Достатъчно високи, за да може да се почиства комина, без да се демонтират шапките. Завършват с пояс от ламарина, пола, която прави красив преход между коминното тяло и шапката. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Скоба за улук, външна 5", поцинкована ламарина
4.30 лв/бр.
Скоба за улук, външна 5", поцинкована ламарина
Външна скоба за улук от шина, формована по контурите на улук 5". Единият край носи тежестта на улука, а другия край се закрепва към дъсчена обшивка или обшивка от шперплат. Материал – поцинкована ламарина.
Скоба за улук, външна 6", поцинкована ламарина
5.80 лв/бр.
Скоба за улук, външна 6", поцинкована ламарина
Външна скоба за улук от шина, формована по контурите на улук 6". Единият край носи тежестта на улука, а другия край се закрепва към дъсчена обшивка или обшивка от шперплат. Материал – поцинкована ламарина.
Скоба за улук, външна 5", с рамо, поцинкована ламарина
5.00 лв/бр.
Скоба за улук, външна 5", с рамо, поцинкована ламарина
Външна скоба за улук от шина, формована по контурите на улук 5". Носи тежестта на улука. Скобата минава под улука, след това върху него и двата края се закрепват към дъсчена обшивка или обшивка от шперплат по ската на покрива. Материал – поцинкована ламарина.
Скоба за улук, външна 6", с рамо, поцинкована ламарина
7.00 лв/бр.
Скоба за улук, външна 6", с рамо, поцинкована ламарина
Външна скоба за улук от шина, формована по контурите на улук 6". Носи тежестта на улука. Скобата минава под улука, след това върху него и двата края се закрепват към дъсчена обшивка или обшивка от шперплат по ската на покрива. Материал – поцинкована ламарина.
Улук 5", поцинкована ламарина
6.00 лв/м.
Улук 5", поцинкована ламарина
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 5” (разгъвка на ламарината от 300 мм) за улуци, предназначени за обществени и жилищни сгради. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработени от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2
Улук 5", цвят по RAL
8.70 лв/м.
Улук 5", цвят по RAL
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 5” (разгъвка на ламарината от 300 мм) за улуци, предназначени за обществени и жилищни сгради. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработени от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Улук 5", титан-цинк
35.90 лв/м.
Улук 5", титан-цинк
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 5” (разгъвка на ламарината от 300 мм) за улуци, предназначени за обществени и жилищни сгради. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработени от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Улук 5", медна ламарина
46.20 лв/м.
Улук 5", медна ламарина
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 5” (разгъвка на ламарината от 300 мм) за улуци, предназначени за обществени и жилищни сгради. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Улук 5", специални цветове и имитации
9.60 лв/м.
Улук 5", специални цветове и имитации
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 5” (разгъвка на ламарината от 300 мм) за улуци, предназначени за обществени и жилищни сгради. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Улук 6", поцинкована ламарина
7.20 лв/м.
Улук 6", поцинкована ламарина
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 6” (разгъвка на ламарината от 381 мм) за улуци за големи промишлени постройки и халета с обширни водосборни площи. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработени от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Улук 6", цвят по RAL
11.80 лв/м.
Улук 6", цвят по RAL
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 6” (разгъвка на ламарината от 381 мм) за улуци за големи промишлени постройки и халета с обширни водосборни площи. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработени от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Улук 6", титан-цинк
45.10 лв/м.
Улук 6", титан-цинк
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 6” (разгъвка на ламарината от 381 мм) за улуци за големи промишлени постройки и халета с обширни водосборни площи. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработени от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Улук 6", медна ламарина
56.20 лв/м.
Улук 6", медна ламарина
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 6” (разгъвка на ламарината от 381 мм) за улуци за големи промишлени постройки и халета с обширни водосборни площи. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Улук 6", специални цветове и имитации
13.00 лв/м.
Улук 6", специални цветове и имитации
Безшевните улуци са ролформовани линейни елементи от система за отводняване на скатни покриви. Характеризират се с трапецовиден профил и неограничената дължина на отделните секции. Стандартната ширина от 6” (разгъвка на ламарината от 381 мм) за улуци за големи промишлени постройки и халета с обширни водосборни площи. Освен в заводски условия улуците могат да се произвеждат/ролформоват направо на обекта. Изработени от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Скоба за улук, конзола 5", поцинкована ламарина
По запитване
Скоба за улук, конзола 5", поцинкована ламарина
Вътрешна конзолна скоба за улук от формована шина. Единият ѝ край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към челната дъска. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – поцинкована ламарина.
Скоба за улук, конзола 5", медна ламарина
6.90 лв/бр.
Скоба за улук, конзола 5", медна ламарина
Вътрешна конзолна скоба за улук от формована шина. Единият ѝ край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към челната дъска. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – мед.
Скоба за улук, конзола 5", неръждаема ламарина
По запитване
Скоба за улук, конзола 5", неръждаема ламарина
Вътрешна конзолна скоба за улук от формована шина. Единият ѝ край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към челната дъска. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – неръждаема стомана.
Скоба за улук, обтегач, поцинкована ламарина
По запитване
Скоба за улук, обтегач, поцинкована ламарина
Вътрешен конзолен обтегач за улук от формована шина. Единият му край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към ребрата на покривната конструкция. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – поцинкована ламарина.
Скоба за улук, обтегач, медна ламарина
6.90 лв/бр.
Скоба за улук, обтегач, медна ламарина
Вътрешен конзолен обтегач за улук от формована шина. Единият му край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към ребрата на покривната конструкция. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – мед.
Скоба за улук, обтегач, неръждаема ламарина
По запитване
Скоба за улук, обтегач, неръждаема ламарина
Вътрешен конзолен обтегач за улук от формована шина. Единият му край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към ребрата на покривната конструкция. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – неръждаема стомана.
Скоба за улук, конзола 6", поцинкована ламарина
1.32 лв/бр.
Скоба за улук, конзола 6", поцинкована ламарина
Вътрешна конзолна скоба за улук от формована шина. Единият ѝ край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към челната дъска. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – поцинкована ламарина.
Скоба за улук, конзола 6", медна ламарина
7.80 лв/бр.
Скоба за улук, конзола 6", медна ламарина
Вътрешна конзолна скоба за улук от формована шина. Единият ѝ край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към челната дъска. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – мед.
Скоба за улук, конзола 6", неръждаема ламарина
По запитване
Скоба за улук, конзола 6", неръждаема ламарина
Вътрешна конзолна скоба за улук от формована шина. Единият ѝ край влиза в сгъвката на улука, а другият се прикрепва към челната дъска. Конструктивен елемент, който осигурява фиксиране и носене на улуците. Материал – неръждаема стомана.
Капачка за улук, 5" лява, поцинкована ламарина
2.50 лв/бр.
Капачка за улук, 5" лява, поцинкована ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Капачка за улук, 5" лява, цвят по RAL
3.70 лв/бр.
Капачка за улук, 5" лява, цвят по RAL
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Капачка за улук, 5" лява, титан-цинк
7.80 лв/бр.
Капачка за улук, 5" лява, титан-цинк
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Капачка за улук, 5" лява, медна ламарина
8.80 лв/бр.
Капачка за улук, 5" лява, медна ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Капачка за улук, 5" лява, специални цветове и имитации
4.60 лв/бр.
Капачка за улук, 5" лява, специални цветове и имитации
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Капачка за улук, 5" дясна, поцинкована ламарина
2.50 лв/бр.
Капачка за улук, 5" дясна, поцинкована ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Капачка за улук, 5" дясна, цвят по RAL
3.70 лв/бр.
Капачка за улук, 5" дясна, цвят по RAL
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Капачка за улук, 5" дясна, титан-цинк
7.80 лв/бр.
Капачка за улук, 5" дясна, титан-цинк
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Капачка за улук, 5" дясна, медна ламарина
8.80 лв/бр.
Капачка за улук, 5" дясна, медна ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Капачка за улук, 5" дясна, специални цветове и имитации
4.60 лв/бр.
Капачка за улук, 5" дясна, специални цветове и имитации
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 5“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Капачка за улук, 6" лява, поцинкована ламарина
2.80 лв/бр.
Капачка за улук, 6" лява, поцинкована ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Капачка за улук, 6" лява, цвят по RAL
4.80 лв/бр.
Капачка за улук, 6" лява, цвят по RAL
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Капачка за улук, 6" лява, титан-цинк
9.90 лв/бр.
Капачка за улук, 6" лява, титан-цинк
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Капачка за улук, 6" лява, медна ламарина
10.80 лв/бр.
Капачка за улук, 6" лява, медна ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Капачка за улук, 6" лява, специални цветове и имитации
5.90 лв/бр.
Капачка за улук, 6" лява, специални цветове и имитации
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Капачка за улук, 6" дясна, поцинкована ламарина
2.80 лв/бр.
Капачка за улук, 6" дясна, поцинкована ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Капачка за улук, 6" дясна, цвят по RAL
4.80 лв/бр.
Капачка за улук, 6" дясна, цвят по RAL
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Капачка за улук, 6" дясна, титан-цинк
9.90 лв/бр.
Капачка за улук, 6" дясна, титан-цинк
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Капачка за улук, 6" дясна, медна ламарина
10.80 лв/бр.
Капачка за улук, 6" дясна, медна ламарина
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Капачка за улук, 6" дясна, специални цветове и имитации
5.90 лв/бр.
Капачка за улук, 6" дясна, специални цветове и имитации
Странична капачка с формован канал в който влиза контура на 6“ улук. Закрепва се към улука, чрез приплесване с клещи и кримпване. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, поцинкована ламарина
15.30 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, поцинкована ламарина
Вътрешен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, цвят по RAL
16.20 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, цвят по RAL
Вътрешен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, титан-цинк
34.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, титан-цинк
Вътрешен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, медна ламарина
42.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, медна ламарина
Вътрешен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, специални цветове и имитации
17.80 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" вътрешен - кутия, специални цветове и имитации
Вътрешен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, поцинкована ламарина
15.30 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, поцинкована ламарина
Външен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, цвят по RAL
16.20 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, цвят по RAL
Външен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, титан-цинк
34.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, титан-цинк
Външен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, медна ламарина
42.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, медна ламарина
Външен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, лспециални цветове и имитации
17.80 лв/бр.
Ъгъл за улук, 5" външен - кутия, лспециални цветове и имитации
Външен ъгъл за 5“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, поцинкована ламарина
15.30 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, поцинкована ламарина
Вътрешен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, цвят по RAL
16.20 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, цвят по RAL
Вътрешен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, титан-цинк
38.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, титан-цинк
Вътрешен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, медна ламарина
48.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, медна ламарина
Вътрешен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, специални цветове и имитации
17.80 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" вътрешен - кутия, специални цветове и имитации
Вътрешен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, поцинкована ламарина
15.30 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, поцинкована ламарина
Външен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, цвят по RAL
16.20 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, цвят по RAL
Външен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, титан-цинк
38.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, титан-цинк
Външен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, медна ламарина
48.00 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, медна ламарина
Външен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, специални цветове и имитации
17.80 лв/бр.
Ъгъл за улук, 6" външен - кутия, специални цветове и имитации
Външен ъгъл за 6“ улуци, оформен от механичното сдвояване два елемента, зарязани под 45° и съединени чрез приплесване. За гарантиране на хидроплътност така полученото съединение се обмазва с полиуретаново лепило. Изработен от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Силикон TORGGLER, неутрален, за ламарина, 310 мл., Testa di Moro, безови цветове
13.40 лв/бр.
Силикон TORGGLER, неутрален, за ламарина, 310 мл., Testa di Moro, безови цветове
Силикон за външно приложение, UV устойчив за универсално прилжение. Опаковка туба 310 мл.
Силикон TORGGLER, неутрален, за ламарина, 310 мл., NEUTRO, безцветен
13.40 лв/бр.
Силикон TORGGLER, неутрален, за ламарина, 310 мл., NEUTRO, безцветен
Силикон TORGGLER, неутрален, за ламарина, 310 мл., NEUTRO, безцветен
Скоба за водосточна тръба ф80, поцинкована ламарина
1.40 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, поцинкована ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Скоба за водосточна тръба ф80, цвят по RAL
1.80 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, цвят по RAL
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Скоба за водосточна тръба ф80, титан-цинк
4.80 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, титан-цинк
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Скоба за водосточна тръба ф80, медна ламарина
5.20 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, медна ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Скоба за водосточна тръба ф80, специални цветове и имитации
2.30 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, специални цветове и имитации
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Скоба за водосточна тръба ф100, поцинкована ламарина
1.40 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф100, поцинкована ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Скоба за водосточна тръба ф100, цвят по RAL
1.80 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф100, цвят по RAL
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Скоба за водосточна тръба ф100, титан-цинк
4.80 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф100, титан-цинк
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Скоба за водосточна тръба ф80, медна ламарина
5.90 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, медна ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Скоба за водосточна тръба ф80, специални цветове и имитации
2.30 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, специални цветове и имитации
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Скоба за водосточна тръба ф120, поцинкована ламарина
1.80 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф120, поцинкована ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Скоба за водосточна тръба ф120, цвят по RAL
2.40 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф120, цвят по RAL
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Скоба за водосточна тръба ф120, титан-цинк
5.90 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф120, титан-цинк
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Скоба за водосточна тръба ф80, медна ламарина
7.20 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, медна ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Скоба за водосточна тръба ф80, специални цветове и имитации
2.80 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба ф80, специални цветове и имитации
Монтажна скоба за водосточна тръба от две пресовани части в полукръгли дъги. На вътрешната дъга e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, поцинкована ламарина
3.60 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, поцинкована ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, цвят по RAL
5.20 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, цвят по RAL
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена стоманена ламарина с финишно полиестерно покритие цвят по RAL.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, титан-цинк
12.00 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, титан-цинк
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от титан-цинкова ламарина.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, медна ламарина
12.00 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, медна ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от медна ламарина.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, специални цветове и имитации
6.00 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 80 х 80 мм, специални цветове и имитации
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от стоманена ламарина в специални цветове и имитации.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, поцинкована ламарина
3.60 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, поцинкована ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, цвят по RAL
5.20 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, цвят по RAL
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена стоманена ламарина с финишно полиестерно покритие цвят по RAL.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, титан-цинк
12.00 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, титан-цинк
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от титан-цинкова ламарина.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, медна ламарина
12.00 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, медна ламарина
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от медна ламарина.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, специални цветове и имитации
6.00 лв/бр.
Скоба за водосточна тръба 100 х 100 мм, специални цветове и имитации
Монтажна скоба за водосточна тръба от две П-образни пресовани части. На вътрешната част e формовано легло в което е вклинена гайка за монтаж чрез шпилка към фасада. Изработена от стоманена ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф80, 45°, поцинкована ламарина
4.80 лв/бр.
Кривка, ф80, 45°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф80, 45°, цвят по RAL
7.20 лв/бр.
Кривка, ф80, 45°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф80, 45°, титан-цинк
16.40 лв/бр.
Кривка, ф80, 45°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф80, 45°, медна ламарина
18.00 лв/бр.
Кривка, ф80, 45°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф80, 45⁰, специални цветове и имитации
9.00 лв/бр.
Кривка, ф80, 45⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф80, 72°, поцинкована ламарина
3.80 лв/бр.
Кривка, ф80, 72°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф80, 72°, цвят по RAL
6.20 лв/бр.
Кривка, ф80, 72°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф80, 72°, титан-цинк
15.40 лв/бр.
Кривка, ф80, 72°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф80, 72°, медна ламарина
17.00 лв/бр.
Кривка, ф80, 72°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф80, 72⁰, специални цветове и имитации
8.00 лв/бр.
Кривка, ф80, 72⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф80, 90°, поцинкована ламарина
4.60 лв/бр.
Кривка, ф80, 90°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф80, 90°, цвят по RAL
7.40 лв/бр.
Кривка, ф80, 90°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф80, 90°, титан-цинк
18.00 лв/бр.
Кривка, ф80, 90°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф80, 90°, медна ламарина
19.00 лв/бр.
Кривка, ф80, 90°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф80, 90⁰, специални цветове и имитации
9.90 лв/бр.
Кривка, ф80, 90⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф100, 45°, поцинкована ламарина
4.80 лв/бр.
Кривка, ф100, 45°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф100, 45°, цвят по RAL
7.20 лв/бр.
Кривка, ф100, 45°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф100, 45°, титан-цинк
16.40 лв/бр.
Кривка, ф100, 45°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф100, 45°, медна ламарина
18.00 лв/бр.
Кривка, ф100, 45°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф100, 45⁰, специални цветове и имитации
9.00 лв/бр.
Кривка, ф100, 45⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф100, 72°, поцинкована ламарина
3.80 лв/бр.
Кривка, ф100, 72°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф100, 72°, цвят по RAL
6.20 лв/бр.
Кривка, ф100, 72°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф100, 72°, титан-цинк
25.00 лв/бр.
Кривка, ф100, 72°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф100, 72°, медна ламарина
17.00 лв/бр.
Кривка, ф100, 72°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф100, 72⁰, специални цветове и имитации
8.00 лв/бр.
Кривка, ф100, 72⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане.. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф100, 90°, поцинкована ламарина
4.60 лв/бр.
Кривка, ф100, 90°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф100, 90°, цвят по RAL
7.40 лв/бр.
Кривка, ф100, 90°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф100, 90°, титан-цинк
18.00 лв/бр.
Кривка, ф100, 90°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф100, 90°, медна ламарина
19.00 лв/бр.
Кривка, ф100, 90°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф100, 90⁰, специални цветове и имитации
9.90 лв/бр.
Кривка, ф100, 90⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф120, 72°, поцинкована ламарина
5.10 лв/бр.
Кривка, ф120, 72°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф120, 72°, цвят по RAL
7.90 лв/бр.
Кривка, ф120, 72°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф120, 72°, титан-цинк
26.00 лв/бр.
Кривка, ф120, 72°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф120, 72°, медна ламарина
20.00 лв/бр.
Кривка, ф120, 72°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф120, 72⁰, специални цветове и имитации
9.90 лв/бр.
Кривка, ф120, 72⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, ф120, 90°, поцинкована ламарина
9.90 лв/бр.
Кривка, ф120, 90°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, ф120, 90°, цвят по RAL
10.20 лв/бр.
Кривка, ф120, 90°, цвят по RAL
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, ф120, 90°, титан-цинк
22.00 лв/бр.
Кривка, ф120, 90°, титан-цинк
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, ф120, 90°, медна ламарина
22.00 лв/бр.
Кривка, ф120, 90°, медна ламарина
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, ф120, 90⁰, специални цветове и имитации
13.00 лв/бр.
Кривка, ф120, 90⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, поцинкована ламарина
5.10 лв/бр.
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, цвят по RAL
7.90 лв/бр.
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, цвят по RAL
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, титан-цинк
20.00 лв/бр.
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, титан-цинк
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, медна ламарина
20.00 лв/бр.
Кривка, 80 х 80 мм, 72°, медна ламарина
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, 80 х 80 мм, 72⁰, специални цветове и имитации
9.90 лв/бр.
Кривка, 80 х 80 мм, 72⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, поцинкована ламарина
6.50 лв/бр.
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, поцинкована ламарина
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, цвят по RAL
9.90 лв/бр.
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, цвят по RAL
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, титан-цинк
22.00 лв/бр.
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, титан-цинк
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, медна ламарина
26.00 лв/бр.
Кривка, 100 х 100 мм, 72°, медна ламарина
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Кривка, 100 х 100 мм, 72⁰, специални цветове и имитации
11.00 лв/бр.
Кривка, 100 х 100 мм, 72⁰, специални цветове и имитации
Водосточна кривка с квадратна сечение в дъговидна форма за промяна посоката на тръбното водоотливане. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Казанче водосборно, овално ф80, поцинкована ламарина
15.50 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф80, поцинкована ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършват с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Казанче водосборно, овално ф80, цвят по RAL
17.90 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф80, цвят по RAL
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Казанче водосборно, овално ф80, титан-цинк
54.00 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф80, титан-цинк
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Казанче водосборно, овално ф80, медна ламарина
70.00 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф80, медна ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Казанче водосборно, овално ф80, специални цветове и имитации
19.70 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф80, специални цветове и имитации
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Казанче водосборно, овално ф100, поцинкована ламарина
15.50 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф100, поцинкована ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършват с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Казанче водосборно, овално ф100, цвят по RAL
17.90 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф100, цвят по RAL
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Казанче водосборно, овално ф100, титан-цинк
54.00 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф100, титан-цинк
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Казанче водосборно, овално ф100, медна ламарина
70.00 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф100, медна ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Казанче водосборно, овално ф100, специални цветове и имитации
19.70 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф100, специални цветове и имитации
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Казанче водосборно, овално ф120, поцинкована ламарина
19.50 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф120, поцинкована ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършват с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Казанче водосборно, овално ф120, цвят по RAL
23.00 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф120, цвят по RAL
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Казанче водосборно, овално ф120, титан-цинк
60.00 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф120, титан-цинк
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Казанче водосборно, овално ф120, медна ламарина
79.00 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф120, медна ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Казанче водосборно, овално ф120, специални цветове и имитации
25.30 лв/бр.
Казанче водосборно, овално ф120, специални цветове и имитации
Eлемент от система за отводняване на покриви. Конусовидна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, поцинкована ламарина
17.10 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, поцинкована ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършват с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, цвят по RAL
20.40 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, цвят по RAL
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, титан-цинк
56.00 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, титан-цинк
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, медна ламарина
72.00 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, медна ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработено от медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, специални цветове и имитации
22.50 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф80, специални цветове и имитации
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф80 за преход към водосточна тръба. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, поцинкована ламарина
17.10 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, поцинкована ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършват с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, цвят по RAL
20.40 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, цвят по RAL
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, титан-цинк
56.00 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, титан-цинк
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, медна ламарина
72.00 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, медна ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработено от медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, специални цветове и имитации
22.50 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф100, специални цветове и имитации
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф100 за преход към водосточна тръба. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, поцинкована ламарина
21.60 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, поцинкована ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършват с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, цвят по RAL
26.40 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, цвят по RAL
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, титан-цинк
68.00 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, титан-цинк
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, медна ламарина
80.00 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, медна ламарина
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработено от медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, специални цветове и имитации
29.00 лв/бр.
Казанче водосборно, правоъгълно ф120, специални цветове и имитации
Eлемент от система за отводняване на покриви. Правоъгълна форма. В горната си периферия позволява зарязване за връзка с улук, а в дъното си завършва с щуц, Ф120 за преход към водосточна тръба. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Щуц, ф80, цвят по RAL
По запитване
Щуц, ф80, цвят по RAL
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф80. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Щуц, ф80, титан-цинк
10.80 лв/бр.
Щуц, ф80, титан-цинк
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф80. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Щуц, ф80, медна ламарина
15.20 лв/бр.
Щуц, ф80, медна ламарина
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф80. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Щуц, ф100, поцинкована ламарина
3.25 лв/бр.
Щуц, ф100, поцинкована ламарина
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф100. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Щуц, ф100, цвят по RAL
По запитване
Щуц, ф100, цвят по RAL
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф100. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Щуц, ф100, титан-цинк
11.20 лв/бр.
Щуц, ф100, титан-цинк
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф100. Изработени от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Щуц, ф100, медна ламарина
15.80 лв/бр.
Щуц, ф100, медна ламарина
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф100. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Щуц, ф120, поцинкована ламарина
4.20 лв/бр.
Щуц, ф120, поцинкована ламарина
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф120. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Щуц, ф120, цвят по RAL
По запитване
Щуц, ф120, цвят по RAL
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф120. Изработен от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL
Щуц, ф120, титан-цинк
11.90 лв/бр.
Щуц, ф120, титан-цинк
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф120. Изработени от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Щуц, ф120, медна ламарина
16.90 лв/бр.
Щуц, ф120, медна ламарина
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф120. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Щуц, ф50, поцинкована ламарина
2.40 лв/бр.
Щуц, ф50, поцинкована ламарина
Преход между хоризонтален (улук) и вертикален елемент (водосток) на водоотвеждаща система. Изделие с овална форма за заустване към водосточна тръба ф50. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Водосточна тръба, ф80, поцинкована ламарина
6.70 лв/м.
Водосточна тръба, ф80, поцинкована ламарина
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Водосточна тръба, ф80, цвят по RAL
8.00 лв/м.
Водосточна тръба, ф80, цвят по RAL
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Водосточна тръба, ф80, титан-цинк
43.50 лв/м.
Водосточна тръба, ф80, титан-цинк
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Водосточна тръба, ф80, медна ламарина
52.00 лв/м.
Водосточна тръба, ф80, медна ламарина
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Водосточна тръба, ф80, специални цветове и имитации
8.80 лв/м.
Водосточна тръба, ф80, специални цветове и имитации
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Водосточна тръба, ф100, поцинкована ламарина
7.15 лв/м.
Водосточна тръба, ф100, поцинкована ламарина
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Водосточна тръба, ф100, цвят по RAL
8.90 лв/м.
Водосточна тръба, ф100, цвят по RAL
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Водосточна тръба, ф100, титан-цинк
47.00 лв/м.
Водосточна тръба, ф100, титан-цинк
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Водосточна тръба, ф100, медна ламарина
56.00 лв/м.
Водосточна тръба, ф100, медна ламарина
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Водосточна тръба, ф100, специални цветове и имитации
9.80 лв/м.
Водосточна тръба, ф100, специални цветове и имитации
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Водосточна тръба, ф120, поцинкована ламарина
7.50 лв/м.
Водосточна тръба, ф120, поцинкована ламарина
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с дебелина на цинковото покритие 180-275 гр./м2.
Водосточна тръба, ф120, цвят по RAL
10.60 лв/м.
Водосточна тръба, ф120, цвят по RAL
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от горещо поцинкована стоманена рулонна ламарина с финишно полиестерно покритие с дебелина 25 µm в цвят по RAL.
Водосточна тръба, ф120, титан-цинк
52.00 лв/м.
Водосточна тръба, ф120, титан-цинк
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна титан-цинкова ламарина с дебелина 0,7 мм.
Водосточна тръба, ф120, медна ламарина
64.00 лв/м.
Водосточна тръба, ф120, медна ламарина
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна медна ламарина с дебелина 0,5 мм.
Водосточна тръба, ф120, специални цветове и имитации
11.70 лв/м.
Водосточна тръба, ф120, специални цветове и имитации
Водосточна тръба, вертикален елемент на покривната система за водоотвеждане. Произвежда се от листов метал, чрез ролформоване и скопчване на дата края за оформяне на цилиндрична форма. Единият край на тръбата се уширява за преход към съседния елемент. Изработена от рулонна ламарина в специални цветове и имитации.
Водосточна тръба, 80 х 80 мм, поцинкована ламарина
8.50 лв/м.